Vakttelefonar

Lege - vakttelefon utanom opningstid: 116 117 eller 57 86 57 00

Lege - i kontortida: 57 88 44 40

Heimetenestene:

  • Hyen: 95 07 65 01 (dag og natt)

  • Breim: 90 97 25 20 (mellom kl 08-22) 900 14 411 (natt kl 22-08)

  • Sandane: 99 26 03 13 (mellom 08-22) 900 14 411 (dag og natt)

Gloppen omsorgssenter, institusjon: 57 86 79 60

Barnevern vakttelefon utanom opningstid: 45 97 62 06 (felles for Gloppen, Stad og Stryn)

Teknisk vakttelefon - brann, vatn, veg og avløp: 91 38 52 22

Veterinærvakt: 97 51 68 25

Fallvillt, ettersøk vakt: 99 71 45 22

Andre viktige telefonnummer