Kvartskifer - Gloppen sin kommunestein

Kommunesteinen til Gloppen er kvartskifer. Bergarten blir mykje brukt som skiferheller, og i Gloppen er fleire steinbrot i drift ved Breimsvatnet.

Det er fylkeskommunen som har plukka ut steinsortane for kvar kommune. 

Jan Kåre Fure

 

 

Jostedalsbreen Nasjonalparksenter i Oppstryn er det ein geologisk park med "kommunesteinar" frå alle kommunane i Sogn og Fjordane, bildet over er frå denne parken