Kameraovervaking av heradsplassen

Formannskapet vedtok 29.08.2018 at kommunen skal overvake heradsplassen. Kameraovervakinga er aktiv heile døgnet

Dette området er overvaka:

Føremål:

Hindre hærverk på heradsplassen

Behandlingsansvarleg:

Gloppen kommune v/kommunedirektøren   

Systemansvarleg:

Vidar Kjøde, IKT-avdelinga 

Personvern:

Opptaka vert automatisk sletta etter 7 dagar. Det er ingen som ser på desse opptaka med mindre det har skjedd noko kriminelt. Om det skjer lovbrot, kan opptak av lovbrotet leverast til politiet. 

Sjå reglane for overvaking av heradsplassen, vedteke av formannskapet, september 2018

CCTV surveillance

The cameras cover this area (photo abowe)

The municipal executive board has decided that this area is under 24 hour video surveillance. This to aid in the prosecution of any crime committed. The CCTV camera data will be erased after 7 days if no crime is committed.