Gloppen er Av-og-til kommune

AV-OG-TIL er ein organisasjon som arbeider for alkovett i befolkninga, og eit nettverk med meir enn 50 kommunar.  AV-OG-TIL jobbar ikkje for at ein skal slutte å drikke alkohol, men driv haldningsskapande arbeid for godt alkovett i samfunnet. 

AV-OG-TIL fokuserer spesielt på sju situasjonar det er ekstra viktig å ha godt alkovett i: 
-    Samvær med barn og unge
-    Trafikk
-    Båt
-    Graviditet
-    Livskriser
-    Arbeidsliv
-    Idrett

Alkovett er å reflektere over korleis eige alkoholinntak kan påverke ein sjølv og andre, og å ta bevisste val på bakgrunn av dette. Målet er å redusere dei negative konsekvensane av alkoholbruk, for den enkelte og for samfunnet. Det handlar om å tenke seg om og vise hensyn. 

Alkovett er å ikkje fylle på med meir når det er litt for mykje.

AV-OG-TIL driv fleire kampanjar gjennom året. Desse kampanjane skal også syne igjen i Gloppen, mellom anna på facebooksida og nettsida til kommunen.

avogtil.no

Gloppen inngjekk samarbeidsavtale med Av-og-til  i desember 2017