Vassgebyr

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019.
Prisane gjeld frå 1. januar 2020

Årsgebyret 

er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med forbrukt mengd. 

Type Eks mva Inkl mva
Abonnementsgebyr 1368,00 1710,00
Forbruksgebyr 9,03 11,29
Tilkoplingsgebyr 7965,00 9618,75