Vassgebyr

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021.
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Årsgebyret 

er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med forbrukt mengd. 

Type Eks mva Inkl mva
Abonnementsgebyr 1580,80 1976,00
Forbruksgebyr 10,30 12,88
Tilkoplingsgebyr 8052,66 10 065,83