Vassgebyr

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020.
Prisane gjeld frå 1. januar 2021

Årsgebyret 

er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med forbrukt mengd. 

Type Eks mva Inkl mva
Abonnementsgebyr 1404,80 1756,00
Forbruksgebyr 9,03 11,44
Tilkoplingsgebyr 7818,12 9772,65