Vassgebyr

Gebyrregulativet for vatn vart sist endra av kommunestyret den 19. desember 2018, og gjeld for 2019.

NB! Prisane er utan moms

Tilkoblingsgebyr: kr 7.455,-

Abonnementsgebyr: kr 1.340,- pr år

Forbruksgebyr: kr 10,00 per m3  

Årsgebyret 

er sett saman av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med forbrukt mengd.