Vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Eigenbetaling for vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet er kr 262,-  pr vaksinasjon.