Vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020

Eigenbetaling for vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet er kr 250,-  pr vaksinasjon.