Vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2021

Eigenbetaling for vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet er kr 255,-  pr vaksinasjon.