Vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019.

Eigenbetaling for vaksinering i samband med ferie og arbeid i utlandet er kr 245,-  pr vaksinasjon.