SFO-prisar i Gloppen kommune (skulefritidsordning)

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Plasstorleik: (mva er ikkje aktuelt)

  • 0-8 timar i veka: kr 1 415,- per månad
  • 9-15 timar i veka: kr 2 280,- per månad
  • Full plass: kr 2 840,- per månad

Syskenmoderasjon: (mva er ikkje aktuelt)

  • For første barnet: ingen moderasjon
  • For andre barnet: 20 %
  • For tredje og evt. fleire barn: 33 %.


Kjøp av feriedagar kr 250,- per dag. Det vert gjeve syskenmoderasjon også ved kjøp av feriedagar.

Kjøp av enkelttimar kr 85,- per time.

For sein henting vert fakturert med kr 70,- per påbegynt kvarter når tilsette må vere på jobb ut over ordinær arbeidstid.

Spesielt for skuleåret 2022/2023

Alle 1. klassingar har rett på 12 timar gratis SFO i veka.
Alle foreldre som har 1. klassingar ved skulane i Gloppen denne hausten har fått eigen informasjon om dette.