SFO-prisar i Gloppen kommune (skulefritidsordning)

Vedteke av kommunestyret den 19. desember 2018. Gjeld for 2019

Plasstorleik:
0-8 timar i veka: kr 1.290,- per månad
9-15 timar i veka: kr 2.075,- per månad
Full plass: kr 2.585,- per månad

Syskenmoderasjon:
For første barnet: ingen moderasjon
For andre barnet: 20 %
For tredje og evt. fleire barn: 33 %.

Kjøp av feriedagar kr 180,- per dag. Det vert gjeve syskenmoderasjon også ved kjøp av feriedagar.

Kjøp av enkelttimar kr 75,- per time.

For sein henting vert fakturert med kr 60,- per påbegynt kvarter når tilsette må vere på jobb ut over ordinær arbeidstid.