Renovasjonsgebyr for kommunane i NoMil-samarbeidet

Renovasjonsgebyret er felles for alle kommunane i NoMil-samarbeidet, og det er NoMil som krev inn gebyret.

Gjeldande renovasjonsgebyr vart fastsett av kommunestyret 19. desember 2018 og gjeld for 2019.

Dei to vanlegaste gebyra er pr år, inkludert moms:
- Standardabonnement kr 3.873,-
- Standard med frådrag - einslege kr 3.147,-

Du finn heile gebyrforskrifta på Nordfjord Miljøverk si heimeside.