Purregebyr og erstatningssatsar ved biblioteket

Vedteke av kommunesyret 18. desember 2019. Gjeld for 2020

Purregebyr (gjeld vaksne over 16 år)

1. purring kr 20,-

2. purring kr 40,-

Erstatningssatsar

Bøker for vaksne kr 340,-

Bøker for barn kr 170,-

Lydbøker kr 340,-

Dataspel, film, musikk kr 120,-

Gebyr ved erstatning kr 50,-