Purregebyr og erstatningssatsar ved biblioteket

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Purregebyr (gjeld vaksne over 16 år)

1. purring kr 30,-

2. purring kr 50,-

Erstatningssatsar

Bøker for vaksne kr 350,-

Bøker for barn kr 175,-

Lydbøker kr 350,-

Dataspel, film, musikk kr 125,-

Gebyr ved erstatning kr 50,-