Purregebyr og erstatningssatsar ved biblioteket

Vedteke av kommunesyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019

Purregebyr (gjeld vaksne over 16. år)

1. purring kr 20,-

2. purring kr 40,-

Erstatningssatsar

Bøker for vaksne kr 330,-

Bøker for barn kr 165,-

Lydbøker kr 330,-

Dataspel, film, musikk kr 115,-

Gebyr ved erstatning kr 50,-