Oppmålingsgebyr i Gloppen kommune

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 9. februar 2022.
Prisane gjeld frå 1. januar 2022
 

Sjå heile gebyrregulativet (Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjoneringslova)