Oppmålingsgebyr i Gloppen kommune

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2021
 

Sjå heile gebyrregulativet (PDF, 580 kB) (Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjoneringslova)