Oppmålingsgebyr i Gloppen kommune

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020
 

Sjå heile gebyrregulativet (PDF, 586 kB) (Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjoneringslova)