Oppmålingsgebyr i Gloppen kommune

Vedteke av kommunestyret den 19. desember 2018. Gjeld for 2019.
 

Gebyret for kart- og delingsforretning for ei bustadtomt som er mellom 501 og 2.000 m² er kr 18.495,-. I tillegg kjem staten sitt gebyr for tinglysing av målebrevet.

Sjå heile gebyrregulativet (PDF, 566 kB) (Gebyrregulativ for arbeid etter matrikkellova og eigarseksjoneringslova)

Både på byggesak og opmåling mm har rådmannen sett i gang eit arbeid for å vurdere kva dekningsgrad vi bør legge oss på. Ei sak om dette vil vere klar til politisk behandling i løpet av fyrste halvår 2019.