Miljøtiltak - betaling til kommunen for utarbeiding av planar

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2021

Teknisk miljøtiltak er betaling for utarbeiding av planar.

Betalinga er 1% av kostnadsoverslaget, likevel minimumssats kr 1 226,-  inkl mva