Miljøtiltak - betaling til kommunen for utarbeiding av planar

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Teknisk miljøtiltak er betaling for utarbeiding av planar.

Betalinga er 1% av kostnadsoverslaget, likevel minimumssats kr 1 263,-  inkl mva.