Miljøtiltak - betaling til kommunen for utarbeiding av planar

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020

Teknisk miljøtiltak er betaling for utarbeiding av planar.

Betalinga er 1% av kostnadsoverslaget, likevel minimumssats kr 1 200,-  inkl mva