Miljøtiltak - betaling til kommunen for utarbeiding av planar

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019.

Teknisk miljøtiltak er betaling for utarbeiding av planar.

Betalinga er 1% av kostnadsoverslaget, likevel minimumssats kr 930,-  (Pris utan mva)