Leige av terapilampe

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2019. Gjeld for 2020.

Leige av terapilampe kostar 410,- for kvar 14. dag