Leige av terapilampe

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Leige av terapilampe kostar 430,- for kvar 14. dag