Leige av terapilampe

Vedteke av kommunestyret 17. desember 2020. Gjeld for 2021.

Leige av terapilampe kostar 415,- for kvar 14. dag