Leige av møtelokale av Gloppen kommune

Det er gratis å leige/låne møtelokale på heradshuset av Gloppen kommune.  

Sjå eigne satsar for leige av lokale i Trivselshagen.