Leige av møtelokale av Gloppen kommune

Det er gratis å leige/låne møtelokale av Gloppen kommune, men det er eigne satsar for leige av lokale i Trivselshagen.