Leige av kantina ved Gloppen omsorgsenter

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2019. Gjeld for 2020.

Leige av kantina til innteksgjevande arrangement: 345,- pr gong.

Elles er det gratis å leige kantina

For reservasjon/lån av kantina - ta kontakt med servicetorget, Gloppen kommune. tlf 57 88 38 00