Leige av kantina ved Gloppen omsorgsenter

Vedteke av kommunestyret 17. desember 2020. Gjeld for 2021.

Leige av kantina til innteksgjevande arrangement: Kr. 200,- pr. time og kr. 800,- pr dag.

Elles er det gratis å leige kantina

For reservasjon/lån av kantina - ta kontakt med servicetorget, Gloppen kommune. tlf 57 88 38 00