Korttids- og rehabiliteringsopphald ved Gloppen omsorgssenter

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

(ikkje mva pliktig)

Korttids- og rehabiliteringsopphald på inntil 60 døgn pr år på Gloppen omsorgssenter kostar kr 182,- pr døgn.

Avlastningsopphald er vederlagsfritt.

Dag- og nattopphald på omsorgssenteret kostar kr 95,- pr dag/natt.