Korttids- og rehabiliteringsopphald ved Gloppen omsorgssenter

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019

Korttids- og rehabiliteringsopphald på inntil 60 døgn pr år på Gloppen omsorgssenter kostar kr 165,- pr døgn.

Avlastningsopphald er vederlagsfritt.

Dag- og nattopphald på omsorgssenteret kostar kr 85,- pr dag/natt.