Korttids- og rehabiliteringsopphald ved Gloppen omsorgssenter

Vedteke av kommunestyret 17. desember 2020. Gjeld for 2021.

(ikkje mva pliktig)

Korttids- og rehabiliteringsopphald på inntil 60 døgn pr år på Gloppen omsorgssenter kostar kr 175,- pr døgn.

Avlastningsopphald er vederlagsfritt.

Dag- og nattopphald på omsorgssenteret kostar kr 90,- pr dag/natt.