Kopiering, utskrift, attestering, e-post, laminering og innbinding

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Desse prisane gjeld alle avdelingane i kommunen, og alle prisar er inkl mva. 

  Pris pr stk
Vanlege kopiar  
Svart/kvit - A4 / A3 5,- / 10,-
Farge - A4/A3 10,- / 15,- 
Foto/bilde kopi A4 / A3 15,- / 20,-
Kopi med attest/rett kopi 15,-
Kopi til e-post 15,-
Laminering  
A3 20,-
A4 og mindre 15,-
Innbinding - hefte  
Spiral i rygg 75,-
   
Store format - kart - Teknisk kontor  
Svart/kvit A2  Papir/plast 30,- / 35,-
Svart/kvit A1  Papir/plast 35,- / 40,-
Svart/kvit A0  Papir/plast 40,- / 45,-
Farge A3 25,-
Farge A2 35,-
Farge A1 45,-
Farge A0 55,-