Kopiering, utskrift, attestering, e-post, laminering og innbinding

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019.

Desse prisane gjeld alle avdelingane i kommunen. 

Prisane til private og til lag og organisasjonar er inkludert 25 % moms. Der det ikkje er sett opp eigen pris til lag og organisasjonar gjeld same prisen som til privare. Intern kopiering er kopiering for andre kommunale avdelingar/einingar.
 

Type Pris til private Pris til lag/org. Intern kopiering Meir opplysningar
Vanleg kopiering
Svart/kvit A4 (1-10 stk) kr 3,- kr 2,- kr 1,- under 10 kopiar
Svart/kvit A4 (10 eller fleire) kr 2,- kr 1,- kr 1,- over 10 kopiar
Svart/kvit A3 kr 5,- kr 4,- kr 2,-
Farge A4 kr 5,- kr 3,- kr 3,-
Farge A3 kr 10,- kr 5,- kr 5,-
Kopiering og attestering kr 15,- per attestasjon
Kopiering til e-post kr 15,- kr 0,- per skanning
Kart og storformat
Storformat A2 (svart/kvitt) kr 25,-/30,- papir/plast
Storformat A1 (svart/kvitt) kr 30,-/35,- papir/plast
Storformat A0 (svart/kvitt) kr 35,-/40,- papir/plast
Utskrift av kart A3 (farge) kr 20,-
Utskrift av kart A2 (farge) kr 30,-
Utskrift av kart A1 (farge) kr 40,-
Utskrift av kart A0 (farge) kr 50,-
Laminering
Laminering av ark (A3) kr 15,- kr 10,-
Laminering av ark (A4 og mindre) kr 10,- kr 5,-
Innbinding
Innbinding, spiral i rygg kr 50,- kr 25,- per hefte