Kommunale tomter, grunnpris og refusjon

Grunnprisen og refusjon for uselde kommunale tomter skal regulerast årleg etter konsumprisindeksen 15. desember, og justert pris gjeld frå 1. januar påfølgande år. 

Regulerte satsar skal rundast av til næraste heile 1000 kroner. 

Ledige kommunale tomter, og prisane på desse finn du her