Kommunale tomter, grunnpris og refusjon

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2017. Gjeld for 2018

Grunnprisen og refusjon for uselde kommunale tomter skal regulerast årleg etter konsumprisindeksen 15. desember, og justert pris gjeld frå 1. januar påfølgande år. 

Regulerte satsar skal rundast av til næraste  heile 1000 kroner. 

Ledige kommunale tomter, og prisane på desse finn du her