Husleige

Husleiger og fellesutgifter i kommunale alders- og trygdebustader og bufellesskap blir auka i samsvar med auken i konsumprisindeksen.

Vedteke av kommunestyret den 13. desember 2021.  Gjeld for 2022.

Alle satsane er pr månad og alle prisane er eksklusive straum. 

Fellesutgifter* som kjem i tillegg til husleiga:

Oreteigen kr 755,-
Gotatoppen (Lyngtunet, Bregnetunet og Plassen) kr 680,-
Hyblane 340,-
Gotatunet kr 340,-
Løkjatunet kr 340,-
Reedtunet og Byrkjelotunet kr 165,-
Furubu kr 165,-

*Kva som er fellesutgifter, varierer frå bustad til bustad. Beløpa inkluderer nedskriving av kvitevarer og anna utstyr, vaskemidlar til maskiner og reinhald, leige og vask av handkle og sengekle og varer til personleg hygiene. Ikkje alle bustadene tilbyr alt.

Fellesstraum vert berekna ut i frå faktisk forbruk basert på foregåande år.
 

Trygdebustadar

  Rom Pris
Gotavegen 53-61, 71-87 og 78-88 2-roms  6 325,-
Gotavegen 63-69 3-roms 6 845,-
Søråsen 54 (pussa opp), 56, 58 og 60 2-roms små 6 070,-
Søråsen 62 3-roms 6 610,-
Søråsen 64 2-roms6 6 070,-
Søråsen 66 3-roms 6 610,-
Valborgkleiva 91 5-roms 9 360,-
Elvaneset 2 4-roms 9 360,-
Ryggjavegen 13 5-roms 9 020,-
Øvrevegen 51B 5-roms 9 360,-
Åslyvegen 16, 1. etg. 5-roms 8 250,-
Åslyvegen 16, 2. etg. aust 3-roms 6 425,-
Åslyvegen 16, 2. etg. vest 4-roms 7 480,-
Åsavegen 188 og 190 5-roms 9 360,-
Åsavegen 192 og 194 3-roms 7 215,-
Hovden B 3-roms 5 555,-
Idrettsvegen 12 (Leilighet 2) 2-roms 5 910,-
Idrettsvegen 12 (Leilighet 4) 3-roms 6 445,-
Røysatunet 3 4-roms 9 360,-
Eidsvegen 6 A (Inkl. straum+nett) 2-roms 6 225,-
Eidsvegen 6 B (Inkl. straum+nett) 2-roms 6 225,-

 

Omsorgsbustadar

  Pris
Gotavegen 68 (hyblane)

6 610,-

Oreteigen bustader 2020 (HO29-HO238) 7 125,-
Nye bustadar i Oreteigen (HO201-HO209) 6 610,-
Eldre bustadar i Oreteigen (HO210-HO228) 6 085,-
Eidsvegen 29 (Furubu) 2-roms 6 350,-
Gotavegen 49 (Gotatunet) (inkl fiberbreidband) 6 610,-
Gotavegen 49 (Gotatunet) gjesterommet - inkl straum 2 845,-
Breim (Reedtunet) 6 845,-
Breim (Reedtunet) Store husvære 7 490,-
Byrkjelo (Byrkjelotunet) 6 845,-
Byrkjelo (Byrkjelotunet) Store husvære 7 490,-
Hyen (Løkjatunet) 6 845,-
Hyen (Løkjatunet) Store husvære 7 490,-
Åsavegen 137 b, 139, 143, 147 og 149 6 610,-
Åsavegen 133 a, b og d 6 230,-
Åsavegen 133 c 5 555,-
 - Garasje for leigetakar i Åsavegen 133 675,-
Åsavegen 135, 141 a og b 6 090,-
Nordåsen 44 6 610,-
Nordåsen 44 (hybel) 3 845,-
Lyngtunet, Plassen og Bregnetunet 6 845,-