Gymsalar ved skulane på Sandane

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2019. Gjeld for 2020.

Leige av gymsal til trening kr 240,- pr time (ikkje mva pliktig)

Leige av gymsal til arrangement/turnering kr 2420,- pr dag (ikkje mva pliktig)