Gymsalar ved skulane på Sandane

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019.

Leige av salen til trening kr 230,- pr time

Leige av salen til arrangement/turnering kr 2345,- pr dag