Gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg

Heimelen for å krevje gebyr er kommunal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.  

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022. 

  Pris inkl mva Pris eks. mva
Anlegg mindre enn 15 PE 2 710,- 2 167,-
Anlegg frå 16 til 100 PE 5 425,- 4 338,-
Anlegg frå 101 til 500 PE 10 210,- 8 168,-
Anleg over 500 PE 21 340,- 17 072,-
Endring av utselppsløyve 2 710,- 2 168,-
Kontrollgebyr 2 710,- 2 168,-

 

PE = PersonEkvivalent, som igjen betyr forbruket til ein person på eitt år.