Gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg

Heimelen for å krevje gebyr er kommunal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av mindre avløpsanlegg.

Gebyrsatsane er fastsette av kommunestyret den 19. desember 2018 og gjeld for 2019.

 PE = PersonEkvivalent, som igjen betyr forbruket til ein person på eitt år.

 

 

Gebyr for behandling og kontroll av avløpsanlegg
Anlegg/arbeid Gebyr
Anlegg mindre enn 15 PE 1.995,-
Anlegg frå 16 til 100 PE 3.990,-
Anlegg frå 101 til 500 PE 7.740,-
Anlegg over 500 PE 15.715,-
Endring av utsleppsløyve 1.995,-
Kontrollgebyr 1.995,-