Gebyr for praktisk hjelp/heimehjelp, tryggleiksalarm, mat

Vedteke av kommunestyret 19. desember 2018. Gjeld for 2019.

Betalingssatsen for brukarar med inntekt under 2 x grunnbeløpet i Folketrygda (G-en) blir fastsett av staten.

Praktisk hjelp i heimen/heimehjelp

  Pris pr time Abo. pr mnd pr år
Under 2G 210,- frå fyrste time uavh av timetal   2.520,-
2-3 G 270,-  2700,-  32.400,-
3-4 G 330,- 3300,- 39.600,-
Over 4G 380,- 3800,- 45.600,-


Mat

- Tørrmat levert frå kjøkkenet på Gloppen omsorgssenter: kr 70,- pr døgn
- Middag med dessert: kr 120,- pr porsjon
- Dagleg servert kaffi og kaffimat på Gotatunet: kr 447,- pr månad.
- Sjølvkostpris på middag m/ dessert tildelt etter helse- og omsorgstenestelova
for dei med inntekt under 2G: kr 95,- pr porsjon
- Fullkost (over 2G): 189,- pr. dag
- Fullkost (under 2G): 144,- pr. dag

Middag som vert avbestilt for ein kortare periode enn to dagar gjev ikkje fritak for betaling. Lengre periodar enn tre dagar kan avbestillast, men seinast dagen før fyrste avbestillingsdag. Avbestilling etter fristen gjev ikkje rett på fritak for betaling. 

Onsdags- og Torsdagstreffet

Kr 61,- pr dag (evt. middag kjem i tillegg). 

Tryggingsalarm

Tildelt etter helse- og omsorgslova
- Under 2G: kr 210,- pr mnd
- Over 2G: 320,- pr mnd
- Anna tildeling av alarm: 320,- pr mnd.