Gebyr for praktisk hjelp/heimehjelp, dagtilbod, frisklivsentral

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Betalingssatsen for brukarar med inntekt under 2 x grunnbeløpet i Folketrygda (G-en) blir fastsett av staten.

(Mva ikkje aktuelt)

Praktisk hjelp i heimen/heimehjelp

  Pris pr time (mva ikkje aktuelt) Abo. pr mnd pr år
Under 2G 215,- frå fyrste time uavh av timetal   2 580,-
2-3 G 293,60  2 936,-  35 232,-
3-4 G 355,40 3 554,- 42 648,-
Over 4G 412,- 4 120,- 49 440,-

 

Onsdags- og Torsdagstreffet - Dagaktivitetstilbod

Tilbod Pris pr dag
Onsdagstreff, dagtilbod for heimebuande 66,-
Torsdagstreff for heimebuande med demens  
   - Tilbod utanom helse- og omsorgstenestelova 216,-
   - Tildelt etter helse- og omsorgstenestelova 66,-
   - Tildelt som avlastning etter helse- og omsorgtenestelova 0,-


Onsdagtreff: Prinsen inkluderer kaffimat, transport og utstyr til aktivitetar, middag kjem i tillegg

Torsdagstreff: Prisen inkluderer middag, kaffimat, transport og utstyr til aktivitetar. 

 

Frisklivsentral

Eigenandel frisklivssentral: Kr. 309,- pr halvår.