Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Heimel for å krevje gebyr er forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2021
 

- Delingssaker kr 1 980,-
- Konsesjonssaker kr 2 480,-.
- Maksgebyret for større og meir arbeidskrevjande konsesjonssaker er kr 4 635,-.

(mva er ikkje aktuelt)