Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Heimel for å krevje gebyr er forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2020
 

- Delingssaker kr 1 935,-
- Konsesjonssaker kr 2 425,-.
- Maksgebyret for større og meir arbeidskrevjande konsesjonssaker er kr 4 534,-.

(mva er ikkje aktuelt)