Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Heimel for å krevje gebyr er forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021. 
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.
 

- Delingssaker kr 2 040,-
- Konsesjonssaker kr 2 555,-
- Maksgebyret for større og meir arbeidskrevjande konsesjonssaker er kr 4 774,-

(mva er ikkje aktuelt)