Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Heimel for å krevje gebyr er forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Vedteke av kommunestyret den 19. desember 2018. Gjeld for 2019

- Delingssaker kr 1.875,-
- Konsesjonssaker kr 2.350,-.

Maksgebyret for større og meir arbeidskrevjande konsesjonssaker er kr 3.515,-.