Feieavgift og gebyr for vanleg brannsyn

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020 
Prisane gjeld frå 1. januar 2021.

Avgifta blir fakturert med årlege termingebyr.

Type Eks. mva Inkl. mva
Feieavgift 394,40 493,00
Tilsynsgebyr 986,00 1233,00