Fakturagebyr og purregebyr

Dersom Gloppen kommune skal sende ut papirfaktura vil det bli lagt til eit fakturagebyr på kr 35,- pr faktura.

Denne prisen gjeld for 2020

Vil du unngå fakturagebyr kan du oppgje di epostadresse og be om å få tilsendt faktura pr epost.

Alternativt kan du sjølv registrere i banken din at du ynskjer e-faktura eller avtalegiro frå Gloppen kommune

Purregebyr

Ved for sein betaling av faktura frå Gloppen kommune vert det lagt til renter og gebyr.  Renter er alltid etter gjeldande sats. Purregebyr er for tida kr 70,- ved 1. gongs purring, kr 280, ved 2. gongs purring.

Blir saka sendt namsmannen kjem det i tillegg gebyr på kr 3.051,- 

Desse satsane blir fastlagt sentralt.