Eigendel ved tilkopling av fiber

Kommunestyret har vedteke at det skal betalast eigendel ved tilkopling av fiber dei stadande kommunen har ytt tilskot til utbygginga.

Satsane er for 2022: 

- Kr 5000,-  der staten har vore med i spleiselaget:
Kandal, Myklebustdalen, Byrkjelo sør, Årdalen, Almenning, Høggardane, Austredalen, Vestredalen, Hope, Norstranda, Eide – Eidsmona, Devika, Hestenesøura, Kleppenes, Osmundnes og Skjerdal.

 

- Kr 6000,- der staten ikkje har vore med i spleiselaget:
Breim (med unnatak av områder nemnd ovanfor), Bukta/Sørstranda og Hyen sentrum.