Betaling for byggesaker frå 1. juli 2019

Vedteke av kommunestyret 19. juni 2019.

Det er ikkje moms på byggesaksgebyr.

Bygging av bustader

- Liten einebustad (under 150 m²), kr 10.000,-
- Stor einebustad (inntil 250 m²), kr 14.000,-
- Tomannsbustad, kr 18.000,-.

Landbruksbygningar

- T.o.m. 100 m², kr 6.400,-
- Frå 100-500 m², kr 16.000,-.

Sjå heile gebyrregulativet her