Betaling for bruk av kommunale skulebygg

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Betalinga er ikkje mva pliktig.

Betaling for bruk av kommunale skulebygg

Betaling for bruk av kommunale skulebygg
Lokale Pris per time Pris per dag Pris per døgn m/overnatting
Gymsal 155 625
GU-sal 155 625
Klasserom 155 415
Datarom 155 415
Musikkrom 155 415
Andre spesialrom 155 415
Kunst og handverk 155 520
Skulekjøkken 210 830
Kantine 210 830
Symjebasseng* 50 per person
Heile skulen 2085 3125

 

*Leigetakar må sjølv stille med godkjent badevakt.

For leige av gymnastikksal er bruk av dusjar/garderober inkludert i leigeprisen.