Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Betalinga er ikkje mva pliktig.

Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg

Betaling for bruk av kommunale barnehagebygg
Lokale Pris per time Pris per dag Pris per døgn m/overnatting
Gymsal 155 625
Møterom 155 415
Avdelingar 1560 2605

 

For leige av gymnastikksal er bruk av dusjar/garderober inkludert i leigeprisen.