Betaling for bruk av Heradsplassen

Vedteke av kommunestyret 13. desember 2021. Gjeld for 2022.

Betalinga er ikkje mva pliktig.

Prisar gjeld for leige av uteareal mot vest - torgselgarar. Pris per time er kr. 210,- og pris per dag er kr. 835,-.