Avløpsgebyr for kloakk

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019.
Prisane gjeld frå 1. januar 2020

Årsgebyret

er sett saman av abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med aukande løpsmengde.

Type Eks. mva Inkl. mva
Abonnementsgebyr 1673,60 2092,00
Forbruksgebyr 11,98 14,98
Tilkoplingsgebyr 7695,00 9618,75