Avløpsgebyr for kloakk

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 17. desember 2020.
Prisane gjeld frå 1. januar 2021

Årsgebyret

er sett saman av abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med aukande løpsmengde.

Type Eks. mva Inkl. mva
Abonnementsgebyr 1696,80 2121,00
Forbruksgebyr 12,24 15,30
Tilkoplingsgebyr 7818,12 9772,65