Avløpsgebyr for kloakk

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 13. desember 2021.
Prisane gjeld frå 1. januar 2022

Årsgebyret

er sett saman av abonnementsgebyr og eit forbruksgebyr. Abonnementsgebyret er fast medan forbruksgebyret naturleg nok aukar med aukande løpsmengde.

Type Eks. mva Inkl. mva
Abonnementsgebyr 1700,80 2126,00
Forbruksgebyr 12,22 15,28
Tilkoplingsgebyr 8052,66 10 065,83