Avgift for gravfeste

Vedteke av kommunestyret 18. desember 2019. Gjeld for 2020.

Festeavgift er ei avgift som pårørande etter ei gravferd må betale for å disponere ei grav.

I Gloppen har alle rett på ei fri grav i 20 år. Det vil seie at ein slepp å betale festeavgift dei 20 fyrste åra.  Dette er i tråd med Gravferdslova pgf. 6

Festeavgift i Gloppen er kr 150,- pr år