Adresseskilt

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret 13. desember 2021.
Prisane gjeld frå 1. januar 2022.

Kjøp/montering av adresseskilt kan ein enten gjere på eige initiativ, eller ein kan kjøpe skilt og evt. montering med kommunen, prisane på det er:

Husnummerskilt: 406,- kr/stk, inkl mva.
Montering: 206,- kr/stk, inkl mva.