Adresseskilt

Gebyrregulativet vart sist endra av kommunestyret den 18. desember 2019, blei ikkje endra i kommunestyret 17. desember 2020.
Prisane gjeld frå 1. januar 2021.

Kjøp/montering av adresseskilt kan ein enten gjere på eige initiativ, eller ein kan kjøpe skilt og evt. montering med kommunen, prisane på det er:

Husnummerskilt: 390,- kr/stk, inkl mva.
Montering: 200,- kr/stk, inkl mva.