Adresseskilt

Vedteke av kommuestyret 19. desember 2018, og gjeld for 2019

Kjøp/montering av adresseskilt kan ein enten gjere på eige initiativ, eller ein kan kjøpe skilt og evt. montering med kommunen, prisane på det er:

Husnummerskilt: 300,- kr/stk. + mva.
Montering: 150,- kr/stk. + mva.