På høyring

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 - i behandling

Kommuneplanens arealdel 2022-2034 låg ute til høyring i perioden februar -april 2022, og planen er framleis i behandling etter 2. høyringsrunde

Meir informasjon om kommuneplanens arealdel finn du her