På høyring
Publisert 20.11.2019

Formannskapet sitt framlegg til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan fram til 2023 er lagt ut til offentleg gjennomsyn fram til 5. desember i år.

Publisert 04.11.2019

Kommunestyret i Gloppen vedtok den 30.10.19, sak 076/19, oppstart av arbeidet med kommunen sin planstrategi i samsvar med plan og bygningslova §10-1.