Fakturering av eigedomsskatt under 1000 kr

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

For dei som har høgare eigedomsskatt  (over 1000 kr)  vil den bli fakturert fire gongar i året i lag med andre kommunale avgifter.