Drenering

I jordbruksforhandlingane vart satsane for tilskot til drenering auka til kr 2.500 pr. dekar for systematisk grøfting og kr 38,- pr løpemeter for tilfeldig grøfting. Dei nye prisane gjeld frå 1. juli.

Dei som har fått tildelt tilskot og ikkje starta grøftinga kan trekke søknaden og kome med ny søknad på auka satsar.

Søk elektronisk på landbruksdirektoratet si side her.

Kontakt landbrukskontoret om du lurer på noko, tlf 979 91 052

Bernt Reed