Kunngjeringar
Publisert 10.08.2022

Svært mykje regn i sommar gjer at fristen for spreiing av husdyrgjødsel for tilskot gjennom regionalt miljøprogram (RMP) vert utsett til 25. august.

Publisert 04.08.2022

I jordbruksforhandlingane vart satsane for tilskot til drenering auka til kr 2.500 pr. dekar for systematisk grøfting og kr 38,- pr løpemeter for tilfeldig grøfting. Dei nye prisane gjeld frå 1. juli.

Publisert 15.06.2022

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2022. Frivillige lag og organisasjonar kan søke om å få kompensert kostnader til meirverdiavgift som dei har hatt ved kjøp av varer og tenester. Føremålet med ordninga er å fremme frivillig aktivitet.

Det er opna for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Publisert 05.04.2022

Mange har spørsmål rundt Russland sitt angrep på Ukraina og korleis dette vert handtert i Norge. Les kva kommunen gjer og kvar du finn nasjonal informasjon.

Publisert 18.03.2021

Ungdomsrådet vedtok i møte 5. mars 2021 fordeling av kulturmidlar til barne- og ungdomsaktivitet

Teknisk, miljø og kulturutvalet vedtok i møte 11. mars 2021 fordeling av kulturmidlar til lag og organisasjonar.