Kunngjeringar
Publisert 06.01.2021

Sogn og Fjordane Skogselskap, AT skog og kommunen inviterer til kappekurs.

 

Lær om grunnleggjande aptering av tømmerstokken og om korleis ein skal kappe for å få best betalt i forhold til kvalitet. Skal du kappe tømmer for levering, bør du sette av denne dagen.

 

Publisert 05.01.2021

Frå 1.1.2021 har Gloppen folkebibliotek ei avdeling.

Biblioteket på Byrkjelo vert stengt frå 1.1.2021.

 

Publisert 22.12.2020

Gloppen opplæringssenter startar kveldskurs, for dei som kan litt norsk, 1.februar.

Oppmøte på Gloppen opplæringssenter måndag den 1. februar klokka 17.00.

Publisert 21.12.2020

Lyngvegen har vore stengt i lange periodar siste året  i samband utbetring av vann- og avløpsanlegg. No er vegen opna for trafikk igjen på grunn av pause i arbeidet.

Rundt påsketider vil vegen på nytt bli stengd når arbeidet tek til igjen. Vi varsler på nytt når dette startar.  

Publisert 18.12.2020

På grunn av koronapandemien måtte vi utsette faglagsmøte i vår og no i haust. For å få ut felles informasjon til alle, har landbrukskontret laga eit fyldig informasjonsbrev i staden. 

Brevet er også sendt ut pr e-post til alle som har registrert si adresse i søknad om produksjonstilskot. Du kan sjå heile brevet her (PDF, 785 kB)

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

Publisert 27.09.2018

Vårt mottak og returlager for hjelpemiddel finn du i Øvrevegen 26 C, 6823 Sandane.