Kunngjeringar
Publisert 27.07.2020

2-dagarskurs:

Teori på Gloppen produsentlag 6. august kl. 09-16. Praksis 7. august kl. 09-16.

Påmeldingsfrist måndag 3. august til Gloppen kommune på e-post: servicetorget@gloppen.kommune.no

Publisert 25.06.2020

 Idrettslag kan søkje om spelemidlar til bygging av anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet som er opne for allmenn bruk.

I år fekk Sandane Golfklubb 1,5 mill. kr til klubbhuset sitt, og Hyen IL fekk 67 000 kr til ei reiskapsbu på idrettsplassen i Hyen. Breimsbygda IL fekk tildeling på til saman 553 000 kr til to nærmiljøanlegg på Byrkjelo stadion. Gloppen kommune fekk 1 mill. kr til bassenget i Hyen og Trivselshagen IKS fekk 4,3 mill. kr til trippelhallen i Trivselshagen Bad og Idrett.

- Spelemidlar går, som vi tydeleg ser av årets tildeling, til både store og små prosjekt!

 

Publisert 04.06.2020

Regionale miljøtilskot 2020 er no klare. 

Publisert 25.05.2020

Frå i dag, 20 mai 2020, kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

Publisert 30.03.2020

Som før er rutene opne for alle, men på grunn av koronasituasjonen vert det gjort nokre tilpassingar for å legge til rette for at sjåførane og dei reisande i minst mogleg grad vert eksponert for smitterisiko.

Publisert 18.03.2020

Som følge av utbrotet av Covid-19 (koronaviruset) og den ekstraordinære situasjonen vi no står i vil vi informere om følgjande:

 

Publisert 05.03.2020

Søknadsfrist for produksjonstilskot del 1 og tilskot til avløysing ved ferie og fritid er 15. mars 2020. Du kan søke frå og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidleg ute med å søkje.

 

Publisert 13.01.2020

Tema: «Når pårøranderolla blir heile livet...»

Velkomen til Møteplass tysdag 4. februar på Eid Rådhus kl. 18.00. Møteplass er eit likeverdig møte med gjensidig læring mellom pårørande til familiemedlemmer med psykiske utfordringar og fagfolk.

 

Publisert 22.11.2019

MULTEK-utvalet vedtok på møte 17. oktober 2019  fordeling av kulturmidlane til idrettslaga i Gloppen. 

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.