Kunngjeringar
Publisert 24.01.2020

Prisen er på kr. 5000,- og går til ein ungdom under 20 år som brukar fritida si på ein aktivitet som er til glede og inspirasjon for andre barn og unge i kommunen vår.

 

Publisert 24.01.2020

Er du glad i å synge, eller danse, eller spelar du eit instrument? Kan du trylle? Kanskje likar du å teikne, eller male, eller ta bilete? Kva med teater ? Skriv du dikt? Eller er du supergod l å trikse med ball?

 

 

Publisert 23.01.2020

Vi lyser med dette ut investeringsmidlar til tiltak i beiteområde for 2020.

Formålet med tilskotet er å legge til rette for best mogleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområda.

Publisert 17.01.2020

I løpet av fyrstkomande veke sender vi ut faktura for kommunale avgifter. Denne fakturaen gjeld for 1. termin 2020.

Det er viktig å merke seg at eigedomsskatt for bustadar og fritidshus ikkje vert fakturert denne gongen. 

Publisert 13.01.2020

Tema: «Når pårøranderolla blir heile livet...»

Velkomen til Møteplass tysdag 4. februar på Eid Rådhus kl. 18.00. Møteplass er eit likeverdig møte med gjensidig læring mellom pårørande til familiemedlemmer med psykiske utfordringar og fagfolk.

 

Publisert 07.01.2020

Vil du lære norsk?

Gloppen opplæringssenter startar kveldskurs i norsk 20. januar på nivå 2 (A2) og nivå 3 (B1).

Oppmøte på Gloppen opplæringssenter, Nordstrandsvegen 12, måndag den 20. januar klokka 17.00. Påmelding ved oppmøte.

Ynskjer du meir info, send ein e-post til gos@gloppen.kommune.no

Velkomne !

Publisert 22.11.2019

MULTEK-utvalet vedtok på møte 17. oktober 2019  fordeling av kulturmidlane til idrettslaga i Gloppen. 

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

Publisert 27.09.2018

Vårt mottak og returlager for hjelpemiddel finn du i Øvrevegen 26 C, 6823 Sandane.

Publisert 21.06.2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.