Kunngjeringar
Publisert 05.11.2019
Fitjeelva

Sei di meining om vatnet vårt 

Korleis står det til med vatnet der du bur, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.


 

Publisert 05.11.2019

Kommunestyret i Gloppen vedtok den 30.10.19, sak 076/19, oppstart av arbeidet med kommunen sin planstrategi i samsvar med plan og bygningslova §10-1.

Publisert 17.10.2019

Det er influensavaksinering på legesenteret desse datoane:

Onsdag 30.oktober.

Tysdag  05.november.

Tysdag 26.november.

 

Alle dagar frå kl 16.00-19.00. Pris for vaksine er kr 200.-

 

Publisert 21.10.2019

Gloppen kommune skal gje ut kulturpris for 2019, og dette er den 29. gongen prisen skal delast ut. 

Har du forslag til kven som skal få prisen høyrer vi gjerne i frå deg! Send inn ditt forslag forslag seinast 18. november 2019

Publisert 11.09.2019
Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Gloppen arrangerer kurs for personar med diabetes type 2. Kurset er for både dei som nyleg har fått diagnosen, og for dei som har hatt diabetes i fleire år. Pårørande er og velkomne til å delta.

 

Publisert 04.03.2019

1. mars er første dag ein kan søkje om produksjonstilskot del 1 2019. Denne datoen er også teljedatoen for alle dyr de har på garden. I søknaden søkjer de på husdyrtilskot, tilskot for økologisk husdyrproduksjon, driftstilskot for mjølk og kjøttproduksjon.

Dyra de har på telledato 1. mars gjev grunnlag for avløysartilskotet og grovfôrtilskotet.

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

Publisert 27.09.2018

Vårt mottak og returlager for hjelpemiddel finn du i Øvrevegen 26 C, 6823 Sandane.

Publisert 21.06.2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.