Kunngjeringar
Publisert 12.07.2021

Manntalet for Gloppen blir lagt ut til gjennomsyn frå 12. juli og fram til valet.

Du kan då sjekke om du står i manntalet i Gloppen på servicetorget i Gloppen kommune. Du kan også ringe Gloppen kommune, tlf 57 88 38 00 og få opplyst over telefon om du står i manntalet. 

Publisert 05.07.2021

2021 skal Lotteri- og stiftelsestilsynet fordele 1,8 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar. 

I tillegg kan frivillige lag og organisasjonar no søkje om tilskot for arrangement eller aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.

Publisert 15.06.2021

Torsdag 1. juli opnar vi for mottak av tidlegstemmer til valet.

Dette er eit tilbod til velgarar som oppheld seg innanriks, og som ikkje har høve til å avgje stemme i den ordinære førehandsstemmeperioden, eller på valdagen 13. september.

Tidlegstemming kan gjerast ved Servicetorget på heradshuset, og vi har ope mellom kl 08-15 kvar dag.

Hugs legitimasjon!

 

NB! Ordinær førehandsstemming startar 10. august.

Publisert 01.07.2021

Frivillege organisasjonar for ungdom kan no fremme forslag til medlemmar i Gloppen ungdomsråd, slik også elevråda kan.

Forslag til kandidatar sendast på e-post til aslaug.haugset@gloppen.kommune.no innan 7. september 2021.

Publisert 28.06.2021

Gloppen kommune er tildelt 260 000.- kroner ekstra til kommunal kompensasjonsordning, bevilga av Stortinget for utdeling i runde 2. I tillegg er Gloppen kommune tildelt 673 000. i runde 3. Totalt er det 933 000.- Målet med ordninga er å hjelpe lokalt næringsliv som er særleg hardt ramma av smitteverntiltak, og som heilt eller delvis har falle utanfor dei generelle kompensasjonsordningane.

Publisert 22.06.2021

Dette er eit kurs med fokus på korleis leve best mogeleg med dei utfordingane ein har.

Påmelding innan 9. juli

Send e-post med namn og tlf. nr. til: guro.stemland.eide@gloppen.kommune.no.

Spørsmål?

Ring eller send sms på tlf.: 95 18 29 53.

Publisert 15.06.2021

Frå tysdag 10. august er det ope for ordinær førehandsstemming ved servicetorget på heradshuset.

Opningstidene ved servicetorget er:

  • Fram til og med 31. august, kl. 08:00-15:00
  • Frå 1. september, kl. 08:00-15:45
Publisert 28.04.2021

Vi har starta gravearbeid i Lyngvegen, og øvste delen av vegen vert no stengd for gjennomkøyring. Omkøyring via Kreklingen, sjå kart.

Stenginga gjeld frå 27. april og til over sommaren. Ny melding vil kome når vi opnar vegen for gjennomkøyring att. 

Publisert 18.03.2021

Ungdomsrådet vedtok i møte 5. mars 2021 fordeling av kulturmidlar til barne- og ungdomsaktivitet

Teknisk, miljø og kulturutvalet vedtok i møte 11. mars 2021 fordeling av kulturmidlar til lag og organisasjonar.

 

Publisert 18.12.2020

På grunn av koronapandemien måtte vi utsette faglagsmøte i vår og no i haust. For å få ut felles informasjon til alle, har landbrukskontret laga eit fyldig informasjonsbrev i staden. 

Brevet er også sendt ut pr e-post til alle som har registrert si adresse i søknad om produksjonstilskot. Du kan sjå heile brevet her (PDF, 785 kB)