Kunngjeringar
Publisert 17.11.2020

Bufdir vil informere søkjarar og søkjeorganisasjonar om at Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge no er kunngjort for 2021 og at søknadsskjemaet er publisert.

Sjølve utlysninga finn du på Bufdir si side.

Søknadsfristen er 4. desember.

Publisert 15.11.2020

Vi vil utfordre born og vaksne til å lage ei is-lykt som ein tek med til Heradsplassen i tidsrommet mellom kl 12 – 16 laurdagen. Dette vil vere ein fin måte å bidra med lys og varme, i dei tid der vi gjerne treng det litt ekstra.

Vi håper på å sjå mange flotte islykter på heradsplassen på laurdag

Publisert 06.11.2020

Gloppen kommune ynskjer tilbod på leige av lokale til brannstasjon på Byrkjelo og i Hyen. Lokala må vere eigna til denne type aktivitet, og må som eit minimum innehalde vognhall med plass til nødvendig utstyr og garderobeanlegg.

Publisert 14.09.2020

Datoane for ope ordførarkontor vert:

Torsdag 10. september kl. 14-18
Torsdag 28. oktober kl. 10-14
Torsdag 26. november kl. 10-14
Torsdag 10. desember kl. 14-18

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

Publisert 27.09.2018

Vårt mottak og returlager for hjelpemiddel finn du i Øvrevegen 26 C, 6823 Sandane.