Kunngjeringar
Publisert 04.12.2019

På Gloppen Legesenter vil det frå 1. januar 2020 bli totalt 7 fastlegar. Ny fastlege er Sigrid Skurtveit.

Gloppen kommune aukar antall fastlegar for å kunne redusere arbeidsmengda og gjere den enkelte fastlege meir tilgjengelig.

 

Publisert 04.12.2019

Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldra si inntekt og sosiale situasjon.

 

Publisert 27.11.2019

Vi inviterer til lykt-dugnad, og håper på å sjå mange flotte islykter på heradsplassen laurdag 30. november

Publisert 22.11.2019

MULTEK-utvalet vedtok på møte 17. oktober 2019  fordeling av kulturmidlane til idrettslaga i Gloppen. 

Publisert 05.11.2019
Fitjeelva

Sei di meining om vatnet vårt 

Korleis står det til med vatnet der du bur, og korleis kan vi ta betre vare på det? No kan alle som vil kome med innspel om korleis vi bør forvalte vatnet.


 

Publisert 05.11.2019

Kommunestyret i Gloppen vedtok den 30.10.19, sak 076/19, oppstart av arbeidet med kommunen sin planstrategi i samsvar med plan og bygningslova §10-1.

Publisert 04.03.2019

1. mars er første dag ein kan søkje om produksjonstilskot del 1 2019. Denne datoen er også teljedatoen for alle dyr de har på garden. I søknaden søkjer de på husdyrtilskot, tilskot for økologisk husdyrproduksjon, driftstilskot for mjølk og kjøttproduksjon.

Dyra de har på telledato 1. mars gjev grunnlag for avløysartilskotet og grovfôrtilskotet.

Publisert 21.01.2019

Frå og med 2019 vil alle som har utskriven eigedomsskatt under kr 1000,- få faktura berre ein gong i året.

Dette skjer i samband med siste termin alle kommunale avgifter med betaling i november.

Publisert 27.09.2018

Vårt mottak og returlager for hjelpemiddel finn du i Øvrevegen 26 C, 6823 Sandane.

Publisert 21.06.2018

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.