Kunngjeringar
Publisert 23.08.2019

Statens vegvesen inviterer til informasjonsmøte på Byrkjelo torsdag 29. august klokka 19 - 21 i ungdomshuset Breidarheim.

Publisert 22.08.2019

Gloppen opplæringssenter startar kveldskurs i norsk på nivå 1, (nybyrjarkurs) og nivå 2, (for dei som kan litt norsk) i veke 37.

Oppmøte på Gloppen opplæringssenter, Nordstrandsvegen 12, måndag den 9.september klokka 17.00. Påmelding ved oppmøte. Ynsker du meir info, send ein e-post til gos@gloppen.kommune.no

Velkomne !

 

Do you want to learn Norwegian ?

Gloppen opplæringssenter will start 2 evening-classes in September: "Norwegian for beginners", (level one), and «Norwegian level two».

If you are interested, please meet at Gloppen opplæringssenter, Nordstrandsvegen 12, on Monday the 9th of September at 5:00 pm. For further information,  please send an e-mail to gos@gloppen.kommune.no

Welcome !

Publisert 22.08.2019
Røysteseddel og valurne Fylkesting og kommunestyreval

Er du sjuk eller ufør, og ikkje har høve til å kome deg til røystelokalet kan du be om å få stemme heime.

Frist for å søkje om heimerøysting er måndag 2. september 2019.

Ring til servicetorget 57 88 38 00, eller send epost til post@gloppen.kommune.no

 

Publisert 27.06.2019
To kyr

Felles fylkesmannembete gir felles regionalt miljøprogram for Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionalt miljøprogram skal stimulere til å oppretthalde og utvikle eit ope og variert kulturlandskap, særskilte verdiar i kulturlandskapet skal takast vare på og skjøttast, god agronomi skal fremjast, og ureining og tap av næringsstoff frå jordbruket skal reduserast. 

Publisert 14.08.2019

Formannskapet i Gloppen kommune vedtok i møtet 21. mars 2019 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Evebø. Området ligg mellom Åsavagen og Eidsvegen.

Etter krav i plan- og bygningslova § 12-8 varslar vi med dette om oppstart av detaljreguleringsarbeidet.

Publisert 01.08.2019

Vi opnar for ordinær førehandsstemming ved servicetorget på heradshuset måndag 12. august, og røystesetlar med listekandidatar for kommune- og fylkestingsval vert teke i bruk.

Førehandsstemming er eit tilbod til alle, uavhengig av kva for kommune du er busett i.  På lik line som at Glopparar kan velge å førehandsstemme i andre kommunar dersom det passar best slik.

Publisert 08.08.2019

Gloppen kommune har framleis ledige SMIL-midlar og dreneringsmidlar etter at rettidige innkomne søknader er handsama.

Publisert 06.08.2019

I år får du ein SMS med lenke til valkortet ditt. Dermed har du valkortet på mobilen, og lett tilgjengelig.  

Publisert 01.08.2019

Manntalet for Gloppen blir lagt ut til gjennomsyn frå 10. juli og fram til valet.

Du kan då sjekke om du står i manntalet i Gloppen på servicetorget i Gloppen kommune. Du kan også ringe Gloppen kommune, tlf 57 88 38 00 og få opplyst over telefon om du står i manntalet.

Publisert 27.06.2019
Valurne og valavlukke

Måndag 9. september 2019 er det valdag i Norge. og ein har høve til å stemme både på kommunevalet for Gloppen og fylkestingsvalet for Vestland.