Intern telefonliste
Intern telefonliste
NamnTelefonnummerFunksjon/avdeling
A
Aktivitetssenteret (Anna Karin Hansen)979 91 034
Annekset953 08 401Sjå barnevern
ARKIV
- Søreide, Sissel Hauge979 91 044Arkivleiar
- Skaaden, Tone979 91 042Konsulent
- Vereide, Maren Elise979 91 041
AUSTRHEIM BARNEHAGE57 86 62 20Privat barnehage
- mobil947 82 137
B
Bakkelidgrenda barnehage958 09 045Privat barnehage
BARNEVERNTENESTA
- Ynnesdal, Gerd977 77 389Konstituert leiar for barneverntenesta
- Alander, Janne947 91 641Barnevern
- Rønnekleiv, Liv411 71 022Barnevern
- Tunestveit, Hege913 93 577Barnevern
- Ynnesdal, Gerd977 77 389Barnevern
- Annekset(Avd leiar: Geir Falck Eide)953 08 401EM bufellesskap (einslege mindreårige)
BiblioteketSjå Gloppen folkebibliotek
FRITIDSLEIAR917 03 477
BREGNETUNET979 91 036Bufellesskap for eldre
BREIM SKULE
- personalavd990 85 446
- inspektør906 19 713
- rektor909 21 368
- Sfo990 85 442
BREIM BARNEHAGE
- styrar468 73 568
- styrarass.908 06 744
- avd Vora468 39 484
- avd Eggenipa468 81 368
- avd Snønipa468 48 726
- avd Skjorta468 95 470
- avd Dunheia468 48 953
BYRKJELOTUNET908 50 287Bufellesskap for eldre
BUSTADKONSULENT404 30 604
D
Delta (Skeistrand, Inger Anne)997 03 847Tillitsvald
Demensteam919 13 936Tysdag og torsdag
E
ErgoterapiSjå fysioterapi
F
FAGFORBUNDET I GLOPPEN979 91 0463. etg Heradshuset
FeiarSjå Teknisk avd
Fossheim, Birte924 77 248Rådgjevar
FRISKLIVSSENTRALEN991 57 962Tlf betjent tors/fre
FrivillegsentralSjå Gloppen Frivilligsentrral
Fure, Jan Kåre476 21 981Rådmann
FURUBU (bufellesskap)941 58 748Konstituert leiar, Synnøve Grov
FYSIOTERAPI / ERGOTERAPI
- Andenes Margot958 28 896Leiar fysio/ergo
- Eide, Guro Stemland906 16 357Fysioterapeut
- Felde Jannike991 57 962Fysioterapeut
- Kjøllesdal Marit906 46 725Fysioterapi
- Lerpold, Kristin905 68 666Fysioterapeut (fri ons/fred)
- Reed, Randi959 37 747Ergoterapeut (tlf -månd/fred)
- Stubbhaug Malin958 43 940Fysioterapeut
- Sunde, Terese906 16 357Fysioterapeut (permisjon tom juli)
- Sætren, Hilde OlaveErgoterapeut-hørsel/syn (fri ons)
- Turnus (Norun Aagård)951 82 953Fysioterapeut
G
Gloppen Avløysarlag57 00 92 65Næringshagen
- mobil970 12 187
GLOPPEN FOLKEBIBLIOTEK400 33 721
- biblioteksjef400 35 310
- Byrkjelo filial400 35 770
- Hyen filial400 35 538
GLOPPEN FRIVILLIGSENTRAL921 20 505
Gloppen kino913 36 862
Gloppen komm. kjøken992 42 807(ope for tlf kl 07:30-14:30)
GLOPPEN KULTURSKULE
- rektor474 78 823
- inspektør474 78 702
- musikkterapeut (Simona Fraas Johnsen)909 64 941
GLOPPEN OPPLÆRINGSSENTER
- faks 57 00 92 01
- Sonja Jordanger Loen990 85 505Rektor
- lærartelefon990 85 549
GLOPPEN OMSORGSSENTER, sentralbord57 88 38 00Ope 08.00-15.45
- 1. ETG ETTER KL 15:4557 86 79 60
- faks 57 86 79 58
- Iren Knutsen Utheim917 03 443Avd leiar 1. etg.
- 2.ETASJE, ORETEIGEN57 86 79 70
- Cecilie M. Helgheim472 60 601Avd leiar 2. etg.
- Hyblane (i sokkeletg.)414 76 752
GLOPPEN UNGDOMSSKULE474 86 929
- faks 57 88 39 51
- rektor418 03 716
- rådgjevar / inspektør474 87 980
- inspektør474 87 148
GOTATUNET993 09 768
GOTATOPPEN
- Marit Horntvedt488 94 818Einingsleiar Gotatoppen
- avd Plassen979 91 037
- avd Bregnetunet979 91 036
- avd Lyngtunet979 91 035
H
HEIMETENESTA BREIM57 86 83 92
- Elsa Hjorteset909 72 520 /947 90 621Einingsleiar
HEIMETENESTA HYEN57 86 98 60
- Oddrun Ommedal950 76 501Einingsleiar
HEIMETENESTA SANDANE900 14 411
- Kari-Ann Krogh970 26 442Einingsleiar
- Hyblane, sokkeletg. omsorgss.414 76 752
- vakttelefon 1992 60 313
- vakttelefon 2900 14 411
HELPDESK - NORDFJORDNETT950 06 015Ikt-Nordfjordnett
HELSE OG OMSORGSLEIAR (Anita E. Lothe)970 40 739
- Fjellestad, Evy Janne Berle990 99 495Sakshansamar helse
- Sande, Linda Anette990 99 477Sakshansamar helse
HELSESTASJONEN
- faks 57 86 80 31
- Aa, Gerd Heimseter979 91 076Leiande helsesøster
- Barnelege helsestasjon979 91 073
- Børset, Henny Klakegg979 91 075Helsesøster
- Fjellestad, Britt Elin979 91 074Helsesøster
- Gimmestad, Margot979 91 077Helsesøster
- Helle Gunnhild979 91 075Helsesøster
- Kleppenes, Oddny979 91 108Jordmor
Henden, Roar952 47 092Bustadkonsulent
HOVEDVERNEOMBUD (Kåre Risholm)482 53 860 /950 80 124(Arbeider i Mona barnehage)
HYEN BARNEHAGE917 46 131
- styrar472 31 828
HYEN SKULE
- rektor458 73 989
- inspektør958 69 279
- personalrom476 70 976
- sfo991 55 797
INN PÅ TUNET57 86 50 76 (privat)
I
IT -AVD
- Kjøde, Vidar404 13 324Leiar Ikt avd
- Shrama, Eelco979 91 050It konsulent
- Solheim, Kjell Otto979 91 111It konsulent
J
JordmorSjå under helsestasjon
K
Kandal, Steinar404 30 604Bustadkonsulent
KinoSjå Gloppen kino
KommunekassaSjå økonomiavdeling
KULTUR- OG UTVIKLING
- Kultur- og utvilkingssjef (Jan Kjetil Øygard)977 77 397
- Haugset, Åslaug910 06 182Re/hab - Folkehelsekoordinator
- Kornberg, Beate416 39 230Rådgjevar for samfunnsutvikling
KulturskuleSjå Gloppen kulturskule
Kyrkjeverje (Kurt Djupvik)57 86 56 16Kyrkjeverje
- mobil902 06 828
L
LANDBRUKSKONTORET57 88 38 00Heradshuset
- Alme, Trine979 91 048Landbrukssjef
- Andresen, Peter979 91 049Utmarksforvaltar
- Ravnestad, Åse Marie979 91 051Konsulent
- Bernt Reed979 91 052Fagkonsulent jordbruk
LEGEKONTORET57 88 44 40Stengt frå 12:30 til 13:30
- faks 57 88 44 41
- kommuneoverlegen57 88 44 40
Legevakt etter kontortid57 86 57 00
- nasjonalt legevaktsnummer116 117
- akutt hjelp113
Lothe, Anita970 40 739Helse- og omsorgssjef
LYNGTUNET979 91 035Sjå Gotatoppen
LØKJATUNET57 86 98 60Bufellesskap for eldre
M
MONA BARNEHAGE
- styrar970 95 123
- styrarassistent415 85 499
- avd. Askeladden 414 76 056
- avd. Blå415 26 748
- avd. Bukkene Bruse 414 77 506
- avd. Gul 954 20 759
- avd. Furestubben 57 86 59 06
- avd. Raud 957 02 471
- avd. Rødhette 952 83 092
- avd. Sandane 57 86 58 15
- avd Solrommet954 21 401
- avd. Tommeliten 992 65 153
Musikkerrapeutsjå Gloppen kulturskule
N
NAV Gloppen55 55 33 33
- faks 57 01 63 81
- NAV-leiar 57 01 64 04
-mobil917 36 594
Nesdal, Knut Roger480 40 825Næringssjef
Nikodemusstova 57 86 52 67På aktivitetssenteret
Nordstranda barnehage57 86 93 81Privat barnehage
- mobil954 64 034 Turtelefon
NORDSTRANDA SKULE
- inspektør958 69 279
- personalrom476 70 976
- rektor472 31 828
- sfo991 55 797
NORDÅSEN 44474 75 019Bustader (heimetenesta)
Norsk Landbruksrådgjeving Sogn og Fjordane57 86 95 00Privat selskap
NYGÅRD BARNEHAGE477 52 242Privat barnehage
- styrar905 87 216Styrar Nygård barneh.
O
OmsorgssenterSjå Gloppen omsorgssenter
Oppvekstsjef (Per Arne Strand)957 78 875Oppvekstsjef
Ordførar (Leidulf Gloppestad)977 86 989
Organisasjonssjef951 91 753
P
PERSONAL
- Lilletvedt, Rita952 44 918Personalansvarleg
- Sivertsen, Inger Helen488 94 280
PPT 57 88 38 00
- Nødset, Hilde979 91 071Leiar
- Berg, Elise468 34 391Rådgjevar (team for tidleg innsats)
- Berg, Laila979 91 078
- Devik, Margit979 91 079
- Grunsven, Els Van468 34 139Spesialpedagog
- Hope, Sølvi Espeland906 56 070PPT-måndagar
- Høyland, Jorun913 81 172
PSYKISK HELSE
- Grov, Synnøve977 06 875Konstituert leiar
- Hansen, Anna Karin W979 910 34Dagtilbodet
- Ommedal, Tone Merethe481 70 890
- Osa, Nina990 28 040
- Ramslien, Remi951 57 673
- Vereide, Gro952 51 465
R
REEDTUNET57 86 83 92Bufellesskap for eldre
REINHALD
- driftsleiar ( Paul Rune Daviknes)419 35 580
RevisorSjå økonomiavdeling
Rygg barnehage 57 86 77 30Privat barnehage
Rønningen, Kjersti 917 03 477 Fritidsleiar
Rådmann, Fure Jan Kåre476 21 981
S
Sandane Næringshage 57 00 92 00 Privat selskap
SANDANE SKULE990 94 920
- rektor 913 31 262
- inspektør 990 95 903
- sfo907 18 194
SERVICETORGET57 88 38 00
- Haugen, Siv Kvalsvik57 88 38 00Leiar servicetorget
- Hauge, Anvor57 88 38 00Konsulent
- Solheim, Margrethe Anette57 88 38 00Konsulent (fri tysdag)
Sentralbord, Gloppen kommune57 88 38 00
SjukeheimSjå Gloppen omsorgssenter
SkattSjå økonomiavdeling
SosialkontoretSjå NAV Gloppen
Strand, Geir Liavåg951 91 753Organisasjonssjef
Strand, Per Arne957 78 875Oppvekstsjef
Sunde, Gunnvor 992 42 807Kjøkkensjef GOS
- mobil979 55 677
T
Tannhelsetenesta 57 86 84 60Fylkeskommunen
TEKNISK AVDELING57 88 38 00
- Solhaug, Kjell Petter995 17 295Teknisk sjef
- Aurlien, Bjørn979 91 054Planleggar
- Bjørlo, Ann Mari976 15 776Leiar plan, byggesak og oppmåling
- Eide, Bent Inge950 53 609Oppmåling
- Fossheim, Per Ove975 70 583Avd leiar for kommunal teknikk
- Førde, Ola908 70 343Oppmåling
- Grotle, Anita Corina979 91 058Konsulent
- Gåsemyr, Jon906 39 644Feiar
- Kleppe, Runar950 32 499Brannsjef
- Kolseth, Odd Arne995 60 228Leiar eigedomsavdeling
- Kornberg, Beate416 39 230Prosjektleiar samfunnsutvikling
- Mykland, Arne979 91 053
- Solås, Ove489 58 983Plan og byggesak
TEKNISK UTESEKSJON (Eidsmona)57 88 38 00
- Skeistrand, Ivar Arne950 66 211Leiar uteseksjonen
- Dyrnes, Daniel995 97 197Park- og baneansvarleg
- Eide, Geir481 48 944Renseannlegg, Byrkjelo
- Håheim, Olav957 64 165
- Håvik, Geir995 73 659
- Kvandal, Håvard992 40 923
- Niiranen, Even992 46 996
- Solheim, Magnar957 64 166
TEKNISK VAKTTELEFON913 85 222
TRIVSELSHAGEN
- Kroken, Ola Tarjei913 36 862Dagleg leiar kultur
- Sundal, Øystein906 34 853Dagleg leiar idrett
- Kantine/kafe kultur902 36 412
- Sårheim, Marita Kleppenes976 12 255Leiar kantine/kafe
- Trivselsbadet-service/kiosk908 19 643
- Trivselsbadet-drift-idrett954 12 695
- Trivselsh-vaktm-kultur415 30 880
TRIVSELSHAGEN IKS
- Rygg, Anniken416 24 470Leiar drift Trivselshagen
U
UTDANNINGSFORBUNDET
- Haugen, Ingunn979 91 060(torsdag)
V
VAKTMESTERTENESTE
- Aske, Sverre Nesdal952 07 616Driftsl. bygg/eigedomsavd.
- Blad, Ivar994 25 147Vaktmester
- Holvik, Åge918 18 456Vaktmester omsorgssenter
- Kjørvik, Eivind977 77 366Vaktmester omsorgssenter
- Lothe, Arvid469 82 788
- Solli Leif-Petter952 47 300Vaktmester
- Aasen, Bjørn57 86 98 18 /913 62 657Vaktmester Hyen
W
Y
Ø
ØKONOMIAVDELING57 88 38 00Heradshuset
- Storevik, Janne979 91 011Økonomileiar
- Aspheim, Synnøve Hetle948 08 016Lønn
- Bjørnarheim, Ann Christin979 91 043
- Bøe, Jorill979 91 039
- Skaaden, Mariann B.979 91 047
- Støyva, Linda Pupe979 91 038Lønn
- Tisthamar, Grete Liv979 91 045Lønn
- Rønnekleiv, Oddfrid979 91 057Skatt
- Sunde, Haldor57 87 48 19Revisor (kontor her kvar onsdag)
- Vereide, Maren Elise979 91 041Sekretær
Øygard, Jan-Kjetil 977 77 397 Kultur- og utviklingssjef
Å
- Krogh, Trine Krogh948 13 745Einingsleiar
ÅSAVEGEN994 65 971Avlastningsbustader
- Solheim, Siri459 73 218Einingsleiar