Avgifter og prisar i Gloppen kommune

Dei kommunale prisane og avgiftene blir fastsette av kommunestyret i samband med budsjettbehandlinga kvart år. Nye prisar blir gjort gjeldande frå etterfølgjande årsskifte.

Nedanfor finn du ei oversikt over gjeldande prisar (frå 1. januar 2017). Prisane er inkludert moms i dei tilfella dette er aktuelt.

Sjå heile gebyrforskrifta for 2017 her (PDF, 469 kB)

Søknad om: Reduksjon av kommunale gebyr. (PDF, 85 kB)

Publisert av Siv K Haugen. Sist endra 22.02.2017