• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Kulturmidlar / festivalstøtte

Informasjon

Informasjon

Gloppen kommune gir kvart år økonomisk støtte til kulturarbeidet i kommunen. Målet med ordninga er å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv.

Ved vurdering av søknadane legg vi vekt på:

 • Aktive lag og organisasjonar.
 • Lag som prioriterer barn, ungdom og eldre.  
 • Inkludering av funksjonshemma
 • Inkludering av menneske med innvandrarbakgrunn. 
 • Aktivitetar knytt til formidling av kulturarv.
 • Lag som er eigar av bygg/anlegg med store driftsutgifter
 • Prosjekt/tiltak i eigen kommune
 • Medlemstal

Søknad om ordinære kulturmidlar og festivalstøtte skal sendast inn av hovudlaget (ikkje av gruppene e.l. i laget).

Alle som får tilskot frå kulturmidlane må akseptere kommunen si ordning med følgjekort for funksjonshemma.

Tildelinga av kulturmidlar blir kunngjort på kommunen si heimeside. Vi sender ikkje melding til kvar enkelt søkjar.

Fristen for å søkje er 12. februar 2021

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauget eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader