• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Innleiing

Skjemautfylling

Skjenkeløyve alkohol, enkelthøve/ambulerande

Innleiing

NB! Søknadsfrist for skjenkeløyve er seinast 2 veker før arrangementet finn stad!

Her kan du søkje om skjenkeløyve til servering og sal av alkoholhaldig drikke. Du kan velje mellom:

 • Skjenkeløyve for eit enkelt høve for øl og vin (til dømes bygdakveldar, revyar, festivalar og andre opne arrangement).

 • Ambulerande skjenkeløyve for øl, vin og brennevin (slutta lag med påmelding/invitasjon).

 
Du må følgje desse reglane:

 • Aldersgrense for brennevin er 20 år. Aldersgrense for øl og vin er 18 år.
 • Du skal ikkje servere alkohol til tydeleg rusa personar, eller personar som ser ut til å bli tydeleg rusa.
 • Det er ikkje lov å drikke medbrakt alkohol, eller ta med alkohol ut av lokalet/skjenkestaden.
 • Du som er ansvarleg for løyvet pliktar å ha kontroll med all bruk av alkohol på det nemnde arrangementet.
 • Ansvarleg for løyvet må passe på at skjenking av alkoholhaldig drikke foregår på ein slik måte at reglane i gjeldande lov og forskrift vert haldne , og at alkoholpolitiske omsyn vert ivaretekne.
 • Du må halde deg til den skjenketida som er gitt i løyvet.
 • Du må betale eit løyvegebyr til kommunen for godkjent løyve.


Kommunen sin skjenkekontrollør kan kome på uanmeldt kontroll av skjenkestaden.

Meir informasjon om regelverket for skjenkeløyve enkelthøve/amulerande finn du på heimesida til kommunen.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på hjelpesymbol der du treng hjelp til utfyllinga.
 2. Skjemaet lagrar svara undervegs i utfyllinga. Dersom du vel å avbryte ved f.eks. å lukke nettlesarvindauget eller trykke på Avbryt-knappen og deretter stadfestar at du vil avbryte utfyllinga, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting vert sendt inn før du sjølv ber om det, ved å velgja Send inn-knappen. Han kjem fram etter at opplysningane er kontrollert og godkjent på oppsummeringssida.

Utfylling og bruk

Klikk på hjelpesymbola for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt utan aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øvst til høgre dersom du treng hjelp undervegs i utfyllinga.

Vent...

Loader