Kommunale vedtekter

Kommunale vedtekter er regelverk for kommunale verksemder og institusjonar. Vedtekter skal fastsettast av kommunestyret.

Ver merksam på at omgrepet "vedtekter" av og til blir brukt i andre samanhengar, t.d. snakkar vi om kommunale politivedtekter, lokale vedtekter etter plan- og bygningslova o.s.v. Dette er kommunale "forskrifter", sjølv om "vedtekter" også blir brukt i daglegtalen.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter