Vedtekter for skulefritidsordninga - SFO (oppheva)

 

Kommunale reglar er bindande regelverk for behandling av administrative saker.

Reglar skal fastsettast av administrasjonsutvalet i personalsaker som ikkje gjeld enkeltpersonar/enkeltstillingar. Elles er det rådmannen fastset reglar.

Generelle lover:

Barnehage og skule

Helse, sosal og omsorg

Kultur og fritid

Teknisk og landbruk

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter