Fastsett av oppvekstutvalet den 14. september 2016, sak 31/16.

Reglementet gjeld frå 1. oktober 2016 og erstattar tidlegare ordensreglement.

Etter at reglementet vart vedteke er §§ 2-9 og 2-10 i opplæringslova oppheva. Heimelen for å fastsette ordensreglement er no § 9A-10 i opplæringslova. Reglane om bortvising, jfr § 10 i reglementet, følgjer av § 9A-11 i lova.

Vedtektene vart fastsette av kommunestyret den 2. oktober 2017 i sak 50/17, og sist endra av kommunestyret den 26. september 2018 i sak 54/18.

Vedtektene vart fastsette av kommunestyret i møte den 7. mars 2011, sak 11/11.

Rådmannen har delegert sitt mynde etter vedtektene i notat datert 1. august 2011. Delegasjonen går fram av tillegget til vedtekene nedanfor.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter