Kommunale regulativ

Kommunale regulativ er regelverk om og satsar for betaling av kommunale tenester. Regulativ skal fastsettast av kommunestyret.

Alle regulativ som gjeld plan og bygging er knytte til kommunale forskrifter.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter