Reglar

 

Kommunale reglar er bindande regelverk for behandling av administrative saker.

Reglar skal fastsettast av administrasjonsutvalet i personalsaker som ikkje gjeld enkeltpersonar/enkeltstillingar. Elles er det rådmannen fastset reglar.

Publisert av Jan Kåre Fure. Ansvarleg Intraadministrator. Sist endra 22.03.2013
   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter