Retningslinjer for mobilbruk i Glopen kommune

Gjeldane retningslinjer er godkjent og iverksett av kommunedirektøren som eit ledd av Reglar for tildeling og bruk av elektroniske kommuneikasjonstenetster i Gloppen, 8. september 2020

Last ned retningslinjene her (PDF, 647 kB)

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter