Vedteke av administrasjonsutvalet den 14.april 2016, sak 003/16 i medhald av § 2-2, nr 1 i administrasjonsutvalet sitt reglement.

Vedtekne av Gloppen kommunestyre den 18. desember 2019 i sak 108/19.

Fastsett av administrasjonsutvalet den 14.april 2016, sak 003/16.

* sist endra av administrasjonsutvalet 31. mai 2018, sak 009/18.

Reglementet inngår som ein del av arbeidsreglementet for tilsette i Gloppen kommune.
 

Reglane vart vedtekne av administrasjonsutvalet den 4. mars 1991. Beløpa i § 2 er regulerte etter konsumprisindeksen per 15. desember 2015 og gjeld for 2016.

Fastsette av rådmannen den 19. juni 2008. Beløpa i § 2-1 er oppjusterte etter konsumprisindeksen den 15. desember 2016, og gjeld frå 2017.

Det skal ikkje gjevast gåve eller merksemd i pengar. Dette vart bestemt på leiarmøtet den 28. janaur 2014. 

Reglementet er fastsett av arbeidsmiljøutvalet den 29. juni 2015, sak 16/15, i medhald av arbeidsmiljølova (aml) § 7-1, jf hovudavtalen del B, § 6.

Reglementet er fastsett av administrasjonsutvalet den 14.april 2016, sak 003/16, og inngår som ein del av kommunen sitt arbeidsreglement.

Last ned skjema for føring av fleksitid!

Reglementet er fastsette av administrasjonsutvalet den 14.april 2016, sak 003/16 og inngår som ein del av kommunen sitt arbeidsreglement.

Reglementet er fastsett av administrasjonsutvalet den 14. april 2016, sak 3/16.

Retningslinjene vart vedtekne av arbeidsmiljøutvalet den 2. juni 2016 i sak 13/16.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter