Gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker

Fastsett av kommunestyret den 6. februar 2012, sak 5/12, i medhald av § 2 i forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker.

Satsane gjeld f.o.m. 1. januar 2012.

Gebyr for delingssaker, kr 1.500,-

Gebyr for konsesjonssaker
- enkle saker, kr 1.500,-
- større og meir arbeidskrevjande saker, maks-gebyr kr 3.000,-.

I tråd med gebyrforskrifta er det ikkje lagt opp til gebyr for behandling av saker knytt til søknader om konsesjon fordi buplikta ikkje skal oppfyllast.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter