Forskrift om opningstider for serveringsstader i Gloppen

Fastsett av kommunestyret den 10. mai 2010, sak 21/10.

§ 1 Heimel og verkeområde
Denne forskrifta er fastsett i medhald av § 15 i serveringslova, og gjeld for alle verksemder som har serveringsløyve i Gloppen kommune.

§ 2 Opningstider
Opningstidene for serveringsverksemdene skal vere mellom kl 06:00 og kl 03:00.

§ 3 Iverksetting
Forskrifta gjeld frå kunngjeringsdato i Norsk Lovtidend (20. mai 2010), og blir iverksett den 10. august 2010, som er tre månader etter vedtaksdato.

   
  • Utskriftsvenleg versjon SkilleTegn
  • Søk SkilleTegn
  • Legg til favoritter